Video Tập huấn dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nướcDịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại cho các đơn vị, giảm chi phí hoạt động, hạn chế việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị do kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt bằng chữ ký số; thông tin thanh toán được bảo mật.
DVC góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi theo hướng hồ sơ, chứng từ của đơn vị thực hiện kiểm soát chi qua KBNN sẽ được gửi trên DVC, từ đó giao diện vào hệ thống TABMIS bảo đảm minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, hình thành bước đi đầu tiên tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử.
#DichVuCong, #KBNN, #DVC, #KhoBac

Nguồn: https://bakersfieldhelpwanted.org

Xem thêm bài viết khác: https://bakersfieldhelpwanted.org/bat-dong-san/

  • thời gian sử lý hồ sơ đơn vị gửi lên là bao nhiêu ngày ạ

    Hoa Lê April 15, 2020 11:17 am Reply
  • Thật tuyệt vời

    Dung Phan April 15, 2020 11:17 am Reply
  • Đây là bước tiến mạnh mẽ trong việc tiết kiệm chi phí và giảm quy trình thủ tục hành chính

    Phuong Pham Van April 15, 2020 11:17 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *