NHẠC NGỦ THIỀN YOGA Êm Dịu Giảm Căng Thẳng – Thư Giãn – Tăng Hưng Phấn – Sáng Tạo Cho Ngày Mới🎵Lời chào
Xin chào, đây là nhà soạn nhạc “Mayrain” trong “Healing Tree Music”
Nhạc này là nhạc ngủ sâu.
Tôi sẽ luôn cố gắng để chữa lành cho bạn 🙂 Thích và đăng ký xin vui lòng!

🎵InfoThông tin
Tiêu đề: Giấc mơ của tôi
Nhà soạn nhạc: Mayrain
Nhãn: Healing Tree Music
Itunes: Tìm kiếm “Mayrain”

Phiên bản
Tất cả âm nhạc thuộc thẩm quyền của nhà soạn nhạc Mayrain. Tải xuống bất hợp pháp và sử dụng thương mại đều bị cấm. Video trên được mua từ tác giả gốc với chi phí hợp lý và giấy phép đã được giải quyết.

Hình ảnh & Cảnh quay: ShutterStock, Pixabay, Storyblock, Pond5, IStock, Envato

@Copyright 2019 Mayrain Tất cả quyền được bảo lưu

Nguồn: https://bakersfieldhelpwanted.org

Xem thêm bài viết khác: https://bakersfieldhelpwanted.org/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *