Karaoke: Đi Về Nhà Chúa – Sr. Trầm Hương, FMSR (Hát 3 Bè)DiVeNhaChua, Sr.TramHuongFMSR, Karafun by Day To Hen Mon, Ca Nguyen. Hát Karaoke 3 Bè Cho Nữ hoặc Nam, Remix Micae Mai Khanh, Giọng Ca S@yNh@c, Bè và Phụ Họa S@yNh@c và SaoChuaGoiCon

Muốn nghe Demo có tiếng ca sỹ để tập hát xin tìm bài:
Demo: Đi Về Nhà Chúa – Sr. Trầm Hương, FMSR (3 Bè, Giọng Ca S@yNh@c)

Muốn tắt tiếng ca sỹ để hát Karaoke xin tìm bài:
Karaoke: Đi Về Nhà Chúa – Sr. Trầm Hương, FMSR (Hát 3 Bè)

Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi.
Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời
Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa
Tim con reo hoan lạc Chúa ơi
Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa
Ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.

Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô
Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ
Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa
Như dân xưa đi về thánh đô
Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa
Tâm tư con đã bao đợi chờ.

Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen
Đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn
Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa
Dâng muôn câu cảm tạ chúc khen
Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa
Dâng lên Cha trái tim mọn hèn.

Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi
Với triều Thần Thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời
Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa
Con xin tri ân Ngài Chúa ơi
Đi về nhà Chúa với triều Thần Thánh
Con ca danh Chúa ôi tuyệt vời.

Nguồn: https://bakersfieldhelpwanted.org

Xem thêm bài viết khác: https://bakersfieldhelpwanted.org/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *