Điều Anh Biết Lyrics————————————-
Donate to us =)

————————————-
Anh không biết bao nhiêu sao trên trời
Anh không biết cuộc đời mai ra sao
Dù gian lao dù ra sao thì
anh vẫn luôn có
Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi
Anh không biết yêu em sao cho vừa
Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao
Tình yêu anh dù không mấy lời
Nhưng lòng anh biết
ý nghĩa cuộc đời này khi có em
Và em ơi điều anh biết là
Mỗi khi em cười
là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi điều anh biết là
Nỗi nhớ tơi bời
lúc em rời xa chốn đây em giận anh
Và em ơi điều anh biết là
Lắm khi đau lòng
vì anh vô tình cho em buồn xót xa
Và em ơi điều anh biết là
Không cần câu hứa đã yêu hôm nay
yêu nhiều hơn lúc xưa
Anh trông thấy bao bông hoa trên đời
Anh không thấy người nào xinh hơn em
Vì anh yêu trọn đôi mắt này
Yêu trọn tâm trí
chỉ xin một đời được che chở em.

Anh không biết bao nhiêu sao trên trời
Anh không biết cuộc đời mai ra sao
Dù gian lao dù ra sao thì
anh vẫn luôn có
Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi
Anh không biết yêu em sao cho vừa
Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao
Tình yêu anh dù không mấy lời
Nhưng lòng anh biết
ý nghĩa cuộc đời này khi có em
Và em ơi điều anh biết là
Mỗi khi em cười
là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi điều anh biết là
Nỗi nhớ tơi bời
lúc em rời xa chốn đây em giận anh
Và em ơi điều anh biết là
Lắm khi đau lòng
vì anh vô tình cho em buồn xót xa
Và em ơi điều anh biết là
Không cần câu hứa đã yêu hôm nay
yêu nhiều hơn lúc xưa
Và em ơi điều anh biết là
Mỗi khi em cười
là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan
Và em ơi điều anh biết là
Nỗi nhớ tơi bời
lúc em rời xa chốn đây em giận anh
Và em ơi điều anh biết là
Lắm khi đau lòng
vì anh vô tình cho em buồn xót xa
Và em ơi điều anh biết là
Không cần câu hứa đã yêu hôm nay
yêu nhiều hơn lúc xưa
Anh trông thấy bao bông hoa trên đời
Anh không thấy người nào xinh hơn em
Vì anh yêu trọn đôi mắt này
Yêu trọn tâm trí
chỉ xin một đời được che chở em.

Nguồn: https://bakersfieldhelpwanted.org

Xem thêm bài viết khác: https://bakersfieldhelpwanted.org/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *