Đi về nhà Chúa !1. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi
Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời
Lạy Chúa, đi về nhà chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi
Đi về nhà Chúa , đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời

2. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô
Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ
Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô
Đi về nhà Chúa,đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ

3. Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ Chúa ơi
Đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn
Lạy Chúa , đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ Chúa ơi
Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn

4. Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi
Với triều thần Thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời
Lạy Chúa, đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi
Đi về nhà Chúa với chiều thần Thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời

Nguồn: https://bakersfieldhelpwanted.org

Xem thêm bài viết khác: https://bakersfieldhelpwanted.org/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *