31 CÁCH ĐIÊN RỒ ĐỂ NÂNG CẤP QUẦN ÁO CỦA BẠNDẤU THỜI GIAN:
00:04 Cách tự nhiên và sáng tạo để nhuộm quần áo
03:18 Kỹ thuật nhuộm vải độc đáo
08:36 Ý tưởng in áo thun
09:51 Áo thun Galaxy tự làm
11:30 Ý tưởng sơn vải

—————————————————————————————-
Đăng ký 5MC Tuổi Teen:

Soi Sáng Youtube:
Đăng ký 5 PHÚT THỦ CÔNG
Đăng ký 5 PHÚT BÁNH BÈO:
Đăng ký 5 PHÚT VUI CHƠI:

—————————————————————————————-
Music by Epidemic Sound:
Tài liệu chứng khoán (hình ảnh, cảnh quay và khác):

Nguồn: https://bakersfieldhelpwanted.org

Xem thêm bài viết khác: https://bakersfieldhelpwanted.org/thoi-trang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *